Skip to main content

Rozbor osobnosti BaZi

Poradenstvo ponúka zrozumiteľný prehľad energetických kvalít zapečatených v čase vášho narodenia do vášho systému.

Všetky tieto vplyvy hovoria o vašich vonkajších i skrytých vlastnostiach, nadaniach, možnostiach a príležitostiach, vzťahoch, kariére, vašom vplyve na okolie, o zázemí, aj sile vašej vôle a sebadôvere. Bazi vám ponúkne vhodné a nevhodné obdobia na dôležité udalosti vo vašom živote ako je napríklad zmena zamestnania, svadba, narodenie dieťaťa, výber povolania a oblasti v ktorej máte šancu uspieť. BAZI vášho dieťaťa vám ukáže cestu, akým smerom by sa mohlo vaše dieťaťa uberať, či sa mu bude dariť v umeleckej , intelektuálnej alebo športovej sfére. A mnoho iných ďalších veľmi zaujímavých informácií.

Základ BAZI tvoria kvality, ktoré sa zapečatia v jedincovi v momente narodenia. Jeho pečať je ovplyvňovaná 10 ročnými  obdobiami, ktoré napovedia pod akým vplyvom je v danom momente osoba, kde je jej potenciál prípadne slabina, na čo by si mala osoba dávať pozor, čomu sa vyhýbať alebo naopak do čoho investovať, kedy sa presťahovať, oženiť či vydať… Správny výklad BAZI nám dokáže pomôcť v pochopení samého seba, našich silných a slabých stránok. Pochopením vzťahu medzi človekom, prostredím, časom a vplyvom Univerza odhalíme osud a cestu človeka na zemi.