Skip to main content

Judita Synčáková Krištofová

 
Konzultantka, mentorka a sprievodkyňa ľudí, ktorí hľadajú odpovede

Túžba nájsť kľúče k hlbšiemu poznaniu ma priviedla k štúdiu astrológie, čínskej metafyzike, numerológie, kabale a stále neprestávam objavovať ďaľšie vekmi overené systémy. 

Metódou rozpoznania frekvencií v človeku sprevádzam ľudí k rozpoznaniu ich jedinečnosti, talentov a životného poslania. Objavia tak vzácny nástroj- kľúč k sebe, k hlbšiemu poznaniu darov životnej cesty.

Staroveká múdrosť originálnych kódov odhaľuje prítomnosť aktuálnych energií roku, mesiaca, dňa aj hodiny a kto ich pozná, vie zosúladiť svoje rozhodnutia a konania do prirodzeného plynutia životom.  

Spokojnosť ľudí a pozitívne referencie na služby ktoré sa šíria ďalej a mne je potešením sprevádzať každého, kto prejaví záujem.

Ak poznáme svoje prirodzené talenty a realizujeme poslanie, život je omnoho radostnejší v jeho premenách lebo vieme kto sme, kam kráčame, prečo a s kým ...

 

Predstav si, že aj ty pomocou čísiel

  • poznáš svoje talenty a vieš, v čom je tvoja jedinečnosť, tvoje poslanie
  • rozumieš vzťahu s partnerom, s deťmi, s rodičmi a priateľmi
  • vieš plánovať svoje aktivity tak, aby išlo všetko s ľahkosťou
  • nachádzaš múdrosť a zmysel lekcií každodenného života
  • cítiš šťastie, spokojnosť a nadhľad v živote

Krok po kroku Ťa povediem k objaveniu tvojho kľúča, ktorý nestratíš