Spoznaj 4 body na posilnenie obranyschopnosti a vitality po celý rok

Pozrite si video s technikami moxovania, ktoré sa v Ázii využívajú už tisícročia. Teplo na boľavé telo si ľudia aplikovali aj v našich končinách a tým si liečili a dopĺňali energiu.


formulár na získanie odkazu k videu „Spoznaj 4 body...“

v prípade záujmu o ďalšie podobné videá, ktoré publikujem len pre okruh záujemcov o danú problematiku a nezdieľam ich verejne, potvrďte nasledujúce políčko